آما

*28 ام دی ماه 15 ماهه میشی، ولی هنوز بلد نیستی غذا بخوری، درحقیقت اصلاً غذا نمیخوری: بچه تر که بودی و شیر خوردن واجب بود برات، شیر نمیخوردی! حالا که بزرگ شدی و باید غذا بخوری، طالب شیر شدی و غذا نمیخوری.

**همه لذت زندگی من هستی مخصوصاً وقتی که بهم آما میگی. آره عزیز دلم، بجای مامان ، بهم میگی آما. جالبترش اینه که به همه آدمهای اطرافت و اشیاء "ام" میگی ولی "آما"رو  فقط بمن میگی، اونم نصف شبها که شیر میخوایلبخند

/ 0 نظر / 9 بازدید