اعتراف

امام علی(علیه السلام):

کسی که بیماری خود را از طبیبان کتمان کند،به بدن خود خیانت کرده است.

شرح غررالحکم مرحوم خوانساری،ج5،ص317

دوروزه که سرما خوردی و حسابی هم به خودت و هم به ما سخت گذشته،آخه غذا نمیخوری،بهانه گیری میکنی و ناله داری .از طرف دیگه آب چشم و بینی ت یکسره جاریه و از اونجاکه مارو مقصر میدونی غرشو به ما میزنی و ...

باید اعتراف کنم که بنده، قبلنا فکر میکردم این بچه ها هستند که از پدر و مادرشون حساب می برند و یا به عبارت بهتر می ترسند،اما دیشب بهم ثابت شد که نه بابا، ازین خبرام نیست:بچه ها از پدر و مادراشون که نمی ترسند هیچ،این پدر و مادران که از بچه هاشون حساب میبرن. البته اگه نخوام حکم مطلق بدم باید بگم پدر و مادرای امروزی یا باید بگم من و آقامهدی. نمونه ش همین دیشب که اگه کسی من و بابارو میدید، به ترس من و بابا از شما شهادت کامل میداد، به حالمون میخندید و یا شایدم گریه میکرد، ازبس که شما به ما دو تا امر و نهی میکردید و از بس که ما گوش به فرمان آقای مریض و غرغرو و بهانه گیرمون شده بودیم طوریکه خودمون هم از این همه فرمانبرداری تعجب کرده بودیم.

کی باورش میشه که من و بابا که هرکدوم در این گونه مباحث پر از ادعاییم دیشب در برابر شما تبدیل به موشهای نازنین کوچولو و حرف گوش کن شده بودیم که چی، مبادا دست شما بهانه ای برای گریه و داد و غذانخوردن و ... داده باشیم.عصبانی

آخ که چه فرمانده سخت گیری بودی دیشب و آخ که چقدر سخت گذشت به ما ،اینهمه اطاعت و چشم چشم گفتن و خم به ابرو نیاوردن و تازه کلی هم قربان صدقه رفتن.گریه

راستی جهت تکمیل فرمانبرداری و نشان دادن نهایت مراتب ارادت خودم به شما،امروزو از رئیس عزیز و مهربان نیشخند با اعمال شاقه مرخصی گرفتم. 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مرجان

عزیزومهربااااااااان!!!!!