جملات قصار

امروز شما 2 سال و 2 ماه و 7 روزتونه و دیگه کاملاً میتونید جمله سازی کنید البته با لهجه شیرین و ادای غلط برخی کلمات

1-مامان سمیه:محمدمهدی چرا دهنت بو میده مامان؟

محمدمهدی:آخه مشواچ(مسواک) نزدم

پدرصلواتی تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره

2-مامان جونی:محمدمهدی بیا غذا بخور وگرنه به آبجی سارا غذا میدما

محمدمهدی:مامان جونی من گناه دایم(دارم)

و 3-من غذا أخوردم(نمیخورم)،مامان میخند(بخند)،مامان!بابای من، آقا مهدی چجاست(کجاست)؟

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
عمه نرگس

عمه فداش بشه

خاله مرجان

خب بچه راست گفته گناه داره ! نه به خاطر اینکه به آبجی سارا ش غذا بدید به خاطر اینکه اینقدر با غذا خوردنش کار دارید اینها رو به خودم هم میگم ها من از تو بدترم آخه

شوخ شر شیرین زبون[لبخند][خنده][لبخند]