مامان...

امام سجاد(علیه السلام):

نصیحت زیاد باعث بدبینی و تهمت می شود.

بحارالانوار،ج72،ص6

دیشب رو کردی بمن و میگی:مامان تو چی ای؟جواب میدم :مامانم دیگه.لبخند

باز میپرسی:نه تو چی ای؟ و دوباره جواب میدم:مامان ،من مامانم.لبخند

بعد جواب من، با نیشخند میگینیشخند:نه، نه، تو مامان افغانی ایعصبانی 

 اتاقو ترک کرده و توراه میگی خدافظ مامان افغانی،شبت بخیربای بای

من فقط بفهمم این کلمه رو کی یادت داده؟!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
خاله مرجان

به نظرم محکش بزن ببین اصلا میدونه افغانی یعنی چی؟ ی یعنی ببین برداشتش از کلمه افغانی ای چیه؟ فحشه؟ قربون صدقس؟