قواعد بازی

من نمیدونم چرا باید برنده همه بازی های دو نفره مون،شما باشید و بازنده همیشگی من؟ وقتی  شمشیر بازی میکنیم چند لحظه بعد از شروع بازی تا میبینی که حریفم نمیشی شمشیرو با زور و ناله ازم گرفته و بعد بی مهابا بهم میزنی .اگر مقاومت کنم و  شمشیرو بهت ندم  انتظار داری  بی حرکت بایستم تا حسابی شمشیر به سر و صورتم بخوره و دم نیارم .بعدش هم چنان قیافه ای به خودت میگیری که اینگار در نبرد حق علیه باطل پیروز شدیعصبانی

تفنگ بازیت هم دست کمی از شمشیر بازیت نداره.کی گفته من باید همیشه بمیرم اونم نه معمولی بلکه با کلی جنغولک بازی مثل پرت کردن خودم به زمین و شکلک در آوردن  و ...  . اونروز تعداد مردن هامو شمردم 40 بار تفنگو به سمتم نشونه گرفتی و کوخ گفتی و من  هم به همون ترتیبی که گفتم کشته شدم و تو هر بار از ته دل جوری خندیدی که اینگار بازیرو تازه شروع کردیم. آخراش دیگه کم مونده بود گریه کنمگریه 

بقیه بازیها هم مثل دو مورد قبل تنها برنده ش تویی.بازیهایی مثل مسابقه ماشینها ،دنبال بازی و بازی قایم موشک

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریم

[متفکر][خنده][گریه][خوشمزه][دست] شیره میر ما، هیپ هیپ هورررا آفرین بر اینهمه عشق و انرژی و حلم و لطف طبع و طنز کلام مادر