کالسکه

دیشب در یک اقدام ناجوانمردانه وقتی به خواب نیمروزی رفتی، پش باباجونی و مامان جونی گذاشتیمتو و دو تایی(من و بابا مهدی) عازم زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی"علیه السلام" شدیم.

کمی دلمون شور میزد برای وقتیکه بیدار شی و  مارو نبینی آخه هیچ وقت بدون ما خونه اونا نمونده بودی ومیترسیدیم احساس ناامنی کنی و ...

وقتی پشت در خونه رسیدیم صدای بازیت میومد و داشتی با فاطمه خانم گل(دختر 4 ساله همسایه،همبازی من و بابا تو دوران بی بچه گی)  بازی میکردی.همینکه وارد آپارتمان شدیم و چشمت به ما افتاد شروع کردی بلند بلند گریه کردن و فغان کردن که وا مصیبتا!!

فکر کردم مادری از دست داده داره گریه میکنه

چون دیدم فاطمه عزیز پیشته کالسکه( اسباب بازی )که برات به عنوان سوغاتی خریده بودمو قایم کردم و نشونت ندادم آخه ترسیدم سرش با فاطمه دعوات بشه.

فاطمه توپشو بهت نمیداد و  چون از تو بزرگتر بود حریفش نمیشدی و نمیتونستی توپو ازش بگیری.به همین خاطر بابا که شاهد دعواهاتون بود اومد و درگوشت یک چیزیایی گفت و رفت. یکهو ورق برگشت و شما تو اوج دعوا و دنبال توپ دویدن ،صحنه رو رها کردی و اومدی رو مبل کنار بابا بی صدا نشستی.حالا فاطمه که میدید دیگه دنبال  توپ نمیدوی بزور میخواست بدتش بهت، ولی تو توپو پس میزدی و با لحن شیرین میگفتی ایمیخوام(نمیخوام).تعجب کرده بودم و از بابا توضیح خواستم :  کاشف بعمل اومد که بابا ماجرای کالسکه رو بهت گفته.(بهت گفته بود:محمدمهدی گریه نکن ما برات کالسکه خریدیم. وایستا هروقت فاطمه رفت خونه شون بهت میدمش)ای وروجکنیشخند

میدونی من از کجای کارت لذت بردم:از اینکه منظور بابارو خوب فهمیده بودی، از اینکه موقعیتو درک کرده بودی و فهمیده بودی علت قایم کردن کالسکه توسط ما چی بود و اینکه تا زمان رفتن فاطمه نه دیگه توپو خواستی و نه به کالسکه اشاره کردی!الهی مامان فدای پسر داناش بشهلبخند

/ 0 نظر / 8 بازدید