بای بای

از کارهای بامزه ای که چندروزه انجام میدی، بای بای کردنه: اونم با هیچ کس. شنیدی که وقتی میخوای بری "در در"، باید از بقیه که نمیرن و میمونن خونه خداحافظی کنی ولی این مساله خوب برات جا نیفتاده ظاهراً!! چون وقتی سه نفرمون سوار ماشین میشیم و دیگه کسی نمونده هم، بای بای میکنی. مامان جونی میگن: تو فکر میکنی رفتن یعنی بای بای!

بابا هم اذیتت میکنه: هروقت وسط راه مجبور میشه بخاطر خرید یا هرکار دیگه مثل باز کردن درب پارکینگ پیاده بشه، از قصد باهات بای بای میکنه. تو هم تا برگرده و سوار ماشین شه، یکسره گریه و ناله میکنی و ما هم بهت میخندیم. هر چی هم به بابا میگم بای بای نکنه و صداتو در نیاره، گوش نمیکنه. آخه خیلی مزه میده (منم امتحان کردم)

/ 0 نظر / 9 بازدید