روح تبدار مرا پاشویه کن

آسمان امشب به حالم مویه کن                        روح تبدار مرا پاشویه کن

تو پست قبلی برات نوشتم که سرماخورده بودی و تب میکردی.بعد اینکه از دکتر برگشتیم علیرغم اینکه بهت شربت های تجویزی دکتر رو داده بودم ولی تا صبح در تب میسوختی و من هم مجبور شدم پاشویه ت کنم و البته همراهش گریه از حرف شما:  آخه هربار که دستمال مرطوبو رو پات میگذاشتم با اینکه خواب بودی میگفتی: یا حوشین(حسین) غریب مادلم(مادرم).و بعد بلافاصله میگفتی آب، آب بده. و من هم به بهانه آب دادن میبردمت سر ظرفشویی تا بتونم دست و پاتو بشورم و اونجا هم بعد اینکه آب میخوردی با اینکه چشمهات بسته بود باز همون جمله رو خیلی شیرین بر زبان میراندی

یا حوشین غریب مادلم(مادرم).

این جریان چندین بار تکرار شد و من هربار مست از عشق حسینیت  میشدم و همونجا همراه با اشک از عمق وجود میگفتم:الهی امام حسین شفات بده. 

/ 1 نظر / 8 بازدید

الله اکبر نظرکرده سیدالشهدا ست این پسر روح پاک و باشکوهش تبدار و بیتاب و بیقرار جد غریب و امام مظلومشه در زمره ارواح اللتی حلت بفناء اباعبدالله الحسین سلام بر آنان