قاب عکس

امام علی(علیه السلام):

عذرخواهی مردم را بپذیر تا از برادری آنها بهره مند شوی و با خوشرویی و روی گشاده دیدارشان کن تا کینه هایشان را بمیرانی و از میان برداری.

شرح غررالحکم مرحوم خوانساری،ج2،ص215

دیشب به قاب عکس رو دیوار اشاره کردی و میگی:این بابای مامانه؟ میگم آره ، ادامه میدی: بابات مرده ؟ جواب میدم: آره . بعد نگاهم میکنی و با تعجب میگی خب گی یه(گریه) کن برا باباتگریه

آخه بچه جان مگه گریه زوریه ؟!

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید