یا الله

بابا جون دستتو گذاشت رو دستشو بلند گفت یاالله و این کارو تکرار کرد تو هم خیلی ذوق کرده بودی و مدام به همه دست میدادی و بلند میگفتی یویو  یویو موقع برگشت از خونه باباجون تو راه هی میگفتی یویو یویو یک لحظه برگشتم به عقب ماشین تا بفهمم برای چی یویو میگی آخه کاملاً ماجرارو فراموش کرده بودم ،دیدم دستاتو تو هم قفل کردی (به خودت یاالله میگفتی)و یویو میگی کلی قربون صدقه ت رفتیم و خندیدیم. قیافه بابا خیلی قشنگ میشه وقتی شیرین کاریهای تو رو میبینه: از ته دل شاد میشه منم همینطور.خنده

 الهی همیشه شاد و سرزنده باشی

/ 0 نظر / 8 بازدید