من نی نی ام

دیشب خیلی بازی کردیم.خاله بازی و توپ بازی و ....

راجع به خاله بازیت که تو پست قبلی تعریف کردم چیکارا میکردی ولی نمیدونم چی شدکه وسط بازی یکدفعه به فکر شغل پدر و مادرت افتادی چون  رو کردی بمن و بی مقدمه گفتی:بابا چیه؟اول منظورتو نفهمیدم ولی چون بلافاصله گفتی دچتره؟متوجه منظورت شدم لذا جواب دام:نه بابا دکتر نیست،آقای مهندسه. تو جوابم گفتی:بابا مهندیشه!مامان چیه؟جواب دادم:مامان خانوم وکیله. یقین دارم معنی وکیلو نفهمیدی ولی اصلاً بروی خودت نیاوردی . ادامه دادی،ممدی(محمد مهدی)چیه؟ و با انگشت به سمت خودت اشاره کردی.  یک لحظه موندم چی جواب بدم ولی با کمی فکر گفتم:محمد مهدی دانش آموزه. خداییش خیلی بلایی آخه بلافاصله بعد اینکه گفتم دانش آموزی خندیدی و گفتی:نه، نه، من نی نی املبخند

/ 3 نظر / 8 بازدید
خاله مرجان

وای سمیه از این مکالمات فیلم بگیر

مامان کیارش

آخه آدم به بچه نیم وجبی مبگه دانش آموز!خوب شد لااقل پسرمون باهوش وحواس جمعه!زنده باشه

[تعجب] ماشاءالله! آخه چقد دانا و ناقلاس این پسر[متفکر][لبخند]