مامان دوس،مامان بوس

چند شب پیش بخاطر اینکه نصف لیوان شیر رو روی فرش خالی کردی خیلی عصبانی شدمعصبانی و یک دعوای حسابی باهات کردم و چون بابا به طرفداری ازت برخواست بیشتر عصبانی شدمعصبانیعصبانی. تصمیم نداشتم باهات حالا حالاها آشتی کنم اما مگه گذاشتی:یکسره  وارد اتاقی که من توش بودم شدی و گفتی مامان دوس(دوست)،مامان بوس و بوسم کردی ماچو  از اتاق بیرون رفتی و چندلحظه بعد دوباره تکرار همون کارها .چندبار اول مقاومت کردم و آشتی نکردم باهات، اما دیگه طاقتم کم شد و بار آخر چنان چلوندمت و غرق بوسه کردمتماچماچقلبکه به گریه افتادی ،از بس که فشارت داده بودم ، خیلی خیلی ماهی پسر گلم .

همین الان هم که دارم این مطالبو مینویسم دندونهامو محکم بهم فشار میدم. کاش نزدیکم بودی تا میتونستم حسابی بغلت کنم و بوسه باران.

/ 2 نظر / 7 بازدید
khale narges

avazesh ta delet bekhad man vaghtai ke nisti mibosamo fesharesh midam ye vaghtam didi omadi khone didi mohamad mahdi nis, bad hey mige pesalam ko pesalam ko , manam migam nis, to ke be man pesar nadadi akhe, bad delamo niga mikoni mibini khordamesh vay age mishod bekhoramesh chi mishod, ommmmmmmmmmmmmm delam khast

خاله مرجان

مراقب دندونهات باش دختر خوب!