بیشین بابا

خاله فاطی میگه علت اینکه ما(اشاره به کل خانواده) محمد مهدی رو خیلی دوست داریم و بهمون میچسبهقلب ، علیرغم اینکه هرکدوم از ما صاحب بچه و حتی نوه هستیم، اینه که محمد مهدی اهل نق زدن و گریه نیست و فقط بازی میکنه و همه هم ش اینه که بقیه رو به نحوی شاد کنهلبخند

با اینکه با حرف خاله کاملاَ موافقم ولی باید اعتراف کنم خاله گریه های تو رو ندیده که اینطور مطلق اظهارنظر میکنه. واقعاَ وقتی لج میکنی و به دنده گریه می افتی هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه آرومت کنه جز ددر یا مامان جونی .خلاصه ش حسابی میری رو اعصاب من و باباعصبانی. نمونه ش همین دیشب، بعد کلاس (خانه بازی) حاضر نبودی از کلاس بیرون بیای و چون نمیتونستیم بیشتر تو کلاس بمونیم ( گروه دیگه ای کلاس داشتند)  با زحمت از کلاس بیرون آوردمت ولی تا خود خونه گریه کردی  و میگفتی نریم. جالب اینجاست که سر هر کوچه ای که میرسیدی داخل سوپر مارکت میشدی و یک چیزی میخواستی و من هم برای ساکت کردنت تن به خرید میدادم ولی همینکه از مغازه بیرون میومدی دوباره گریه میکردی و نریم نریم میگفتی و خلاصه با زحمت و رنج زیاد به خونه رسیدیم و کمی تو حیاط با توپی که خریده بودی بازی کردیم و البته دوباره با گریه داخل آپارتمان شدیم و ...ناراحت

خیلی ناراحت و خسته شده بودم و نفسم تنگ بود از گریه هات و آبرویی که ازم تو خیابون برده بودی .بعد اینکه آروم شدی تازه فهمیدی که چه بلایی سر من آوردی و چقدر اذیت لذا برای اینکه از دلم دربیاری اینهمه ناراحتیرو ،با پات آروم و نوازشگرانه به پاهام میزدی ولی من چون کارهات هنوز یادم نرفته بود بهت اخم کردم. باورم نمیشد، همینکه اخم کردم، با صدای قشنگ و لهجه بامزه ت بهم گفتی: بیشین بابا و بلافاصله با دستهای کوچولوت محکم زدی رو دستم.لبخندتوضیح بدم که این عبارتو قبلاًخودم یکبار بهت گفته بودم و ظاهراً تو هم خیلی خوشت اومده ازش.

 اونقدر از بیشین بابا گفتن بوقت و حسابشده ت غرق لذت شدم که قابل توصیف نیست و همین امر باعث شد با هم آشتی کنیم و همه ناراحتیها و دلخوریها پر بکشن و برن

/ 2 نظر / 8 بازدید

بیشین بابا

فوق العاده ست هوش این بچه خدا حفظش کنه